Netpriser, afgifter og gebyrer​

Netpriser, tariffer, afgifter mv.

Som kunde hos Grøn Elforsyning bliver du faktureret for de priser, som dit netselskab opkræver i forbindelse med nettariffer og netabonnementer. De præcise priser vil typisk fremgå af dit netselskabs hjemmeside. Du kan finde dit netselskab på følgende link:

https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

På vegne af staten og Energinet.dk opkræver Grøn Elforsyning en række afgifter, der er uafhængige af dit el-netselskab.
For nærmere informationer om Energinet.dk’s afgifter og særlige forhold for erhvervskunder henviser vi til Energinet.dk’s hjemmeside. Afgifter og PSO-tariffen opdateres løbende.

Rykkerskrivelser ved manglende betaling

Første rykkere: 100 DKK
Anden rykker: 100 DKK
Tredje rykker: 100 DKK
Kompensationsgebyr (B2B = virksomheder): 310 DKK

Opsigelse af el-aftale inden bindingsperiodens udløb

Misligholdelse - privat: 1200 DKK
Misligholdelse – erhverv**: 3.150 DKK

Administrative gebyrer

Betalingsservicegebyr (PBS): 0 DKK
Faktura pr. brev: 49,00 DKK

Gebyrer fra netselskab* + strøm certificering

Lukning og åbning af installation

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg): 870 DKK
Fjernbetjent afbrydelse: 140 DKK
Fjernbetjent genåbning: 350 DKK
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid: 412 DKK
Fogedforretning, udkørende: Efter regning
Opstart af fogedforretning: 680 DKK

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning

Opkrævning af ekstraordinære poster fra netselskabet: 75 DKK
Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning: 625 DKK
Strøm certificering pr. måned (valgfri): 18,09 DKK
Rykker for manglende selvaflæsning: 90 DKK

Målergebyr

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted: 2.210 DKK
Målerundersøgelse på stedet: 1.070 DKK
Nedtagning af måler: 960 DKK
Skønnet aflæsning: 120 DKK
Forgæves kørsel: 720 DKK
Kontrolbesøg (nyt gebyr): 830 DKK
Målerudskiftning på kundens foranledning (nyt gebyr): 1.250 DKK
Genopsætning af nedtaget måler: 960 DKK
Genåbning: 650 DKK
Genåbning uden for normal arbejdstid: 1.270 DKK
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller installatør nedtager: 770 DKK
Nedtagning af måler: 950 DKK
Nedtagning af måler: 250 DKK

Oprettelse af mikro VE-anlæg

Oprettelse af mikro VE-anlæg: 2.250 DKK
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation: 1.490 DKK

Netselskab til elhandler

For sen betaling fra elhandler: Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling: Fastsat ved lov

Øvrige gebyr

Grøn Elforsyning har ingen øvrige gebyr.

Grøn Elforsyning A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Vi henviser til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

*Alle priser, hvor moms kommer oveni er markeret med **

Skift til Grøn Elforsyning

Indtast dine personlige oplysninger
1/3

Flowers

Skift til Gron Elforsyning

Hvor skal vi sende strømmen hen?
2/3

Flowers

Skift til Gron Elforsyning

Betalingsoplysninger og vilkår

Tilmeld din aftale til Betalingsservice ved at indtaste dine oplysninger herunder. Så kører din betaling helt automatisk.

3/3